70 % ارزانتر

مکعب آرام بخش Fidget Cube

- وسیله‌ای برای افزایش تمرکز 
- وسیله ای خاص برای ایجاد آرامش 
- مکعب جادویی کوچکی که در زمان های بی قراری و استرس به کمک شما می آید.
- وسیله ایی برای تفریح، سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت

پرداخت شما:
30,000 تومان