15 % ارزانتر

نیاز به هیجان دارید؟ خود را برای یک تجربه باور نکردی آماده کنید!

یکی دیگر از نسل جدید سرگرمی ها، واقعیت مجازی است. واقعیت مجازی تکنولوژی ای است که از آن برای بازسازی محیط های تخیلی یا واقعی استفاده می شود.

پرداخت شما:
157,000 تومان